Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο των θερινών διακοπών

Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δεν θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην υπ ́ αριθμ. 85/16.06.2022 Συνεδρίασή του.

Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., το Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο – Αίθριο κτιρίου Α’ Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 – 996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.