Λειτουργία Γραμματείας στο νέο κτίριο

Λειτουργία Γραμματείας στο νέο κτίριο

Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί κανονικά πλέον στο νέο Κτίριο του Τμήματος.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας του προσωπικού είναι διαθέσιμα εδώ: https://www.econ.upatras.gr/el/people/admin-staff

Έως την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 θα ολοκληρωθεί και η μετακόμιση όλων των γραφείων του προσωπικού.

Τελευταίο θα μετακομίσει μετά τις 8 Ιουλίου 2022, που ολοκληρώνονται οι εξετάσεις, και το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος.