Ανακοίνωση διεθνούς συνεδρίου και απονομής συναφούς βραβείου για την έρευνα στον τομέα της αναπηρίας και αποκατάστασης.