1ος Εθνικός Διαγωνισμός Ανοιχτών Δεδομένων Τράπεζας Ελλάδος και ΕΕΛΛΑΚ

Ο 1ος Εθνικός Διαγωνισμός Εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων Bankofgreece Datathon 2023 είναι μία πρωτοβουλία ανοικτής καινοτομίας της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΕΕΛΛΑΚ.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών που θα κάνουν χρήση των ανοικτών δεδομένων που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνδυασμό με άλλες πηγές και σύνολα δεδομένων, ώστε να δημιουργηθούν καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες (B2C) και τις επιχειρήσεις (B2B) οι οποίες θα προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς της αγοράς ακινήτων (real estate), του τουρισμού (tourism) και της τραπεζικής & νομισματικής ανάλυσης (banking and financial analysis).

Οι καινοτόμες εφαρμογές θα πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο (social, economic and political impact). To Bankofgreece Datathon 2023, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης το διήμερο 22-23 Απριλίου στο Innovathens

Τα βραβεία του διαγωνισμού ανέρχονται συνολικά στις 6000 ευρώ, 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα στη συνημμένη πρόσκληση και στο website του διαγωνισμού: