Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει αναρτηθεί στη γνωστή ιστοσελίδα του Ωρολογίου Προγράμματος. 

https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable