Οδηγίες εξετάσεων μαθημάτων περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση της 180/29.12.2020 η διεξαγωγή των εξετάσεων της περιόδου Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 και οι επί πτυχίω φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι υποχρεωτικά στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/. Συστήνεται η εγγραφή στην πλατφόρμα εξέτασης να πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2020. Ως email επικοινωνίας πρέπει να θέτουν το ιδρυματικό τους email της μορφής upAM@upnet.gr .

Η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php όπου οι φοιτητές αποδέχονται και τους όρους της εξέτασης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα πρέπει να εγγραφούν μόνο τις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο progress. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην εξέταση το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησής της σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

  1. Κινητό (smartphone) με κάμερα-μικρόφωνο ή εξωτερική κάμερα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή τους ώστε να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση του εξεταζόμενου σε παράλληλη σύγχρονη συνεδρία (μέσω των εργαλείων MS Teams ή Zoom ανάλογα με τις οδηγίες του διδάσκοντος.)
  2. Προσωπικό υπολογιστή για την ηλεκτρονική συμμετοχή στην εξέταση στο https://exams.eclass.upatras.gr/
  3. Φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα που θα μπορεί να επιδειχθεί στον εξεταστή στην σύγχρονη συνεδρία.

Οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις παρέχονται εδώ: https://www.upnet.gr/exams/

Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των εξεταστών με αναλυτικές οδηγίες στα μαθήματα στο https://eclass.upatras.gr/

Ειδικές περιπτώσεις εξέτασης φοιτητών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον (πχ. Άτομα με ειδικές ανάγκες), λαμβάνεται μέριμνα, με ευθύνη των διδασκόντων του μαθήματος και του Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία στο email econ-secr@upatras.gr ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2610 969999 και 2610 969983.