Οδηγίες εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2020

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020 θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/ . Συστήνεται η εγγραφή να πραγματοποιηθεί έως την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. Ως email επικοινωνίας πρέπει να θέτουν το ιδρυματικό τους email της μορφής .

Η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php όπου οι φοιτητές αποδέχονται και τους όρους της εξέτασης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξουν μόνο τις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο progress.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

  1. Κινητό (smartphone) με κάμερα-μικρόφωνο ή εξωτερική κάμερα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή τους ώστε να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση του εξεταζόμενου σε παράλληλη Skype for Business (ή Teams) σύγχρονη συνεδρία.
  2. Προσωπικό υπολογιστή για την ηλεκτρονική συμμετοχή στην εξέταση στο https://exams.eclass.upatras.gr/
  3. Φοιτητικό πάσο ή ταυτότητα που θα μπορεί να επιδειχθεί στον εξεταστή στην σύγχρονη συνεδρία.

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα Skype for Business με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς MS Office 365 δίδεται από εδώ: https://sfb.sites.upnet.gr/stu-attendee/

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα Teams με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς MS Office 365 δίδεται από εδώ: https://teams.upatras.gr/students/

Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των εξεταστών με αναλυτικές οδηγίες στα μαθήματα στο https://eclass.upatras.gr/

Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις δίδονται εδώ: https://sfb.sites.upnet.gr/students/