Οδηγίες επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέπει να εγγραφούν στις αντίστοιχες εξετάσεις στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/, αφού έχουν πρώτα συνδεθεί (login).

Η δημιουργία των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα exams θα πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες από τη Δευτέρα 24/8/2020. Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις των εξεταστών με αναλυτικές οδηγίες στα μαθήματα στο https://eclass.upatras.gr/

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πρέπει να επιλέγουν ΜΟΝΟ τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα progress στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο και έχουν δικαίωμα εξέτασης.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα exams, μπορούν να το πραγματοποιήσουν μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php , όπου γίνεται και αποδοχή των όρων της εξέτασης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

  1. Κινητό (smartphone) με κάμερα-μικρόφωνο ή εξωτερική κάμερα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή τους ώστε να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση του εξεταζόμενου σε παράλληλη Skype for Business (ή Teams) σύγχρονη συνεδρία.
  2. Προσωπικό υπολογιστή για την ηλεκτρονική συμμετοχή στην εξέταση στο https://exams.eclass.upatras.gr/
  3. Φοιτητικό πάσο ή ταυτότητα που θα μπορεί να επιδειχθεί στον εξεταστή στην σύγχρονη συνεδρία.

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα Skype for Business με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς MS Office 365 δίδεται από εδώ: https://sfb.sites.upnet.gr/stu-attendee/

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα Teams με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς MS Office 365 δίδεται από εδώ: https://teams.upatras.gr/students/

Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις δίδονται εδώ: https://sfb.sites.upnet.gr/students/