Επικαιροποίηση προγράμματος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020