Παρουσίαση βιβλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου σας προσκαλεί στην παρουσίοαση του βιβλίου

"Ιστορία και μνήμη του καπνού στο Αγρίνιο τον 20ό αιώνα - Οκονομία, Κοινωνία, Πολιτισμός"

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 μ.μ. στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο.

Συντονίζει ο Βασίλης Πατρώνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συνημμένα Αρχεία: