Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: προκλήσεις και προοπτικές

Πότε: 
Δευτέρα, 16/12/2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: προκλήσεις και προοπτικές» την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00        Καλωσόρισμα
Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

18:15        Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας
Αθανάσιος Ταγκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

18:30        Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: προκλήσεις και προοπτικές
Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος

19:15        Συζήτηση - Ερωτήσεις

Περισσότερες πληροφορίες: 2610969843, pgecon AT upatras DOT com