Έναρξη διαλέξεων "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ"

Οι διαλέξεις του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (Τμήμα Α&Β) ξεκινούν την Τετάρτη 24/2 και θα γίνουν μέσω MS Teams. Ο σχετικός σύνδεσμος έχει ανακοινωθεί στο eclass.

Ο διδάσκων,
Ε. Γούλας