Εκδήλωση "Μεγάλα Δεδομένα: Τάσεις και Προοπτικές"

Εκδήλωση: Μεγάλα Δεδομένα: Τάσεις και Προοπτικές

Πότε: 
Τρίτη, 16/04/2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Μεγάλα Δεδομένα: Τάσεις και Προοπτικές» την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, ώρα 10:30, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30        Καλωσόρισμα
Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

10:45        Τα μεγάλα δεδομένα στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη
Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

11:15        Εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δεδομένα με χρήση Spark
Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

11:45        Διάλειμμα

12:00        Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου: προκλήσεις, μέθοδοι και τεχνικές
Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών

12:30        Ποιότητα και αξιοπιστία μεγάλων δεδομένων: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

13:15        Σύνοψη

13:30        Συζήτηση - Ερωτήσεις