Διάλεξη - Στα πλαίσια του Προγράμματος ανταλλαγής διδασκόντων/φοιτητών ERASMUS+

Πότε: 
Τετάρτη, 13/03/2019

Στα πλαίσια του Προγράμματος ανταλλαγής διδασκόντων/φοιτητών  ERASMUS+

η Καθηγήτρια Laura Marcu

από το Valahia University of
       Targovist της Ρουμανίας (Faculty of Economics)

θα πραγματοποιήσει διάλεξη για προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα:

«Aspects of the Romanian Economy»

Η  διάλεξη θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 13 Μαρτίου 15.00-17.00μμ

στην Αίθουσα ΠΑΜ 17

Στους συμμετέχοντες φοιτητές, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Συνημμένα Αρχεία: