Θέματα βαθμολόγησης μαθημάτων ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι και ΙΙ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι και ΙΙ

Αναφορικά με τους βαθμούς σας στην τελική εξέταση σας ενημερώνω ότι:

α) Αν δεν βρίσκεται το βαθμό σας στο progress είναι διότι δεν γράψατε σωστό αριθμό μητρώου, δεν δηλώσατε το μάθημα, κλπ., θα κατατεθεί χειρόγραφα στη γραμματεία.

β) Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας σήμερα 11;00-12;00 και την Τρίτη 18/6 και ώρα 9:00-12:00.

Η διδάσκουσα

Ι .Νταούλη