[ΤΕΛΙΚΟ] Παρουσιάσεις Τελικής Εργασίας στο μάθημα "Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας"

Οι ημερομηνίες και ώρες παρουσίασης της Τελικής Εργασίας στο μάθημα "Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας" είναι οι ακόλουθες:

Τρίτη 29/5, 17:00-18:00 (ΠΑΜ 17): Ομάδες 0-3 (4 ομάδες)
Τετάρτη 30/5, 11:00-12:00 (ΠΑΜ 17): Ομάδες 10-13 (4 ομάδες)
Τετάρτη 30/5  12:00-14:00 (ΠΑΜ 16): Ομάδες 15-23 (8 ομάδες)
Τετάρτη 30/5  14:00-15:00 (ΠΑΜ 17): Ομάδες 24-27 (4 ομάδες)
Πέμπτη 31/5,  13:00-14:15 (ΠΑΜ 16): Ομάδες 28-32 (5 ομάδες)

Η ημερομηνία παράδοσης των εργασιών στο eclass είναι η Πέμπτη 07-06-2018 23:55 και γίνεται μέσω του Εργαλείου Εργασίες εδώ.

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου