Τελική Εργασία 1 στο μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές"

Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη υποχρεωτική τελική εργασία του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο eclass στο εργαλείο Εργασίες εδώ.  

Η εργασία είναι ομαδική (3 ή 4 ατόμων) και οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν ομάδες έως τις 17 Νοεμβρίου 2017 ακολουθώντας πιστά τις αναλυτικές οδηγίες της εκφώνησης.  Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί προηγουμένως στο eclass.

Οι φοιτητές που είναι από μετεγγραφή θα δηλώσουν μόνο τα στοιχεία τους κατά τη δήλωση της ομάδας και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα και στο eclass θα πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου οι διδάσκοντες.

Όσοι φοιτητές δεν καταφέρουν να σχηματίσουν 3μελή ή 4μελή ομάδα θα κάνουν κανονική δήλωση αναφέροντας ότι αναζητούν μέλη για το σχηματισμό πλήρους ομάδας.

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου