ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. Πατρώνη – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου θα γίνουν οι τελευταίες παραδόσεις στα μαθήματα που διδάσκω με ανασκόπηση της εξεταστέας ύλης ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Α’ Έτος) 12:00 στην ΠΑΜ 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ και Δ’ Έτος) 15:00 στην ΠΑΜ13.

 

Ώρες γραφείου αυτή την εβδομάδα: Τετάρτη 13:00-15:00

 

Όσοι ενδιαφέρονται για εργασία στο μάθημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ υπάρχουν ακόμη 3 σχετικά θέματα που δεν έχουν δοθεί.

25/05/2018

Βασίλης Πατρώνης -  Αναπληρωτής Καθηγητής