Πρόοδος για το μάθημα «Περιφερειακή Οικονομική» στις 17 Απριλίου

H  πρώτη προαιρετική πρόοδος για το μάθημα «Περιφερειακή Οικονομική» θα λάβει χώρα στην τάξη στις 17 Απριλίου. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 9:15 και θα διαρκέσει 75 λεπτά. Το μάθημα θα συνεχιστεί στις 10:45.

Η εξέταση θα περιλάβει τις παρακάτω ενότητες

  1. Εισαγωγή στα Αξιώματα της Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής
  2. Το Απομονωμένο Κράτος του Johann Heinrich von Thünen
  3. Γιατί Υπάρχουν Πόλεις
  4. Γιατί οι Επιχειρήσεις Δημιουργούν Συστάδες
  5. Το Μέγεθος των Πόλεων και Εσωτερική Μετανάστευση
  6. Αστική Ανάπτυξη
  7. Αστική και Αγροτική Γαιοπρόσοδος
  8. Μοντέλα Χρήσεων Γης

Για ότι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διδάσκων  μέσω e-mail, στην τάξη ή στις ώρες γραφείου του.

O Διδάσκων 

Στάικος Δημήτρης