Ορισμός συν-διδασκόντων στα μαθήματα "Οικονομικά της Ανάπτυξης" και “Εισαγωγή στο Marketing-Management”

Το μάθημα “Οικονομική της Ανάπτυξης” θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και ώρα 16.00-19.00 στην ΠΑΜ 16. Νέος συν-διδάσκων του μαθήματος είναι ο Δρ. Βασιλειάδης Λαυρέντιος. Ειδικά για την ερχόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/11/2015 και ώρα 16.00-19.00 στην ΠΑΜ 17.
Επίσης το μάθημα “Εισαγωγή στο Marketing-Management” θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και ώρα 15:00-18:00 στην ΠΑΜ 16. Νέα συν-διδάσκων είναι η Δρ. Κομνηνού