Ομάδες και ώρες εξέτασης "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές"

Οι ώρες και ομάδες εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές», που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 25/01/2019 στο Εργαστήριο Πληροφορικής έχουν ως εξής (οι ΑΜ αναφέρονται στους νέους ΑΜ):

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ

9:00 – 10:00

Από 1067558 έως και 1067617

10:10 – 11:10

Από 1067618 έως και 1067662

11:20 – 12:20

Από 1067663 έως και 1067706

12:30 – 13:30

Από 1067707 έως και 1067754

13:40 – 14:40

Από 1067756 έως και 1069152

14:50 – 15:50

Από 1069153 έως και 1071173

16:00 – 17:00

Παλαιοί φοιτητές/Υπόλοιποι

Υπενθυμίζεται οτι οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εάν και μόνο εάν έχουν παραδώσει ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ εργασίες του μαθήματος.

Επισυνάπτεται το αρχείο και ως pdf.

21/01/2019

Μ. Τζαγκαράκης, Β. Δασκάλου 

Συνημμένα Αρχεία: