Ομάδες εξέτασης μαθήματος Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές» λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ομάδες την Τετάρτη 5/9/2018 και το διάστημα 09:00-14:00.

Φοιτητές κανονικής φοίτησης

Αριθμός Μητρώου Αρχής

Αριθμός Μητρώου Τέλους

Ώρα Εξέτασης

1058960

1064615

09:00-10:00

1057704

1058958

10:00-11:00

1050172

1057678

11:00-12:00

1018955

1048931

12:00-13:00

 

Φοιτητές επί πτυχίω: Ώρα Εξέτασης: 13:00-14:00

Αριθμός Μητρώου από 12002206 έως 12013316 και ο 1051128

 

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου