Ομάδες εξέτασης μαθήματος Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές

Οι ώρες και ομάδες εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές», που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 26/01/2018 στο Εργαστήριο Πληροφορικής έχουν ως εξής (οι ΑΜ αναφέρονται στους νέους ΑΜ):

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ

11:30 – 12:30

Από 1057704 έως και 1058859

12:40 – 13:40

Από 1058860 έως και 1058902

13:50 – 14:50

Από 1058903 έως και 1058942

15:00 – 16:00

Από 1058943 έως και 1058989

16:10 – 17:10

Από 1058990 έως και 1062941

17:20 – 18:20

Από 1062942 έως και 1064615

18:30 – 19:30

Παλαιοί φοιτητές/Υπόλοιποι

Υπενθυμίζεται οτι οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εάν και μόνο εάν έχουν παραδώσει ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ εργασίες του μαθήματος.

Ρίο 22/01/2018

Μ. Τζαγκαράκης, Β. Δασκάλου