Μάθημα «Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές»: Εβδομάδα 1-5 Οκτωβρίου 2018

Μόνο για την 1η εβδομάδα μαθημάτων 1-5 Οκτωβρίου 2018, ο χωρισμός σε τμήματα, οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος «Εισαγωγή Η/Υ και Εφαρμογές» ορίζονται ως ακολούθως. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες για το συγκεκριμένο μάθημα ξεκινούν την Τετάρτη 3/10/2018.

 1. Χωρισμός σε ομάδες με αλφαβητική σειρά του επωνύμου:
  • Τμήμα Α1: Α - Λ
  • Τμήμα Β1: Μ - Π
  • Τμήμα Γ1: Ρ – Ω
 2. Διάλεξη με όλους τους φοιτητές (ανεξαρτήτως ομάδας): Τετάρτη 3/10, ώρα 10:00-12:00, Αίθουσα ΠΑΜ-17
 3. Εργαστήρια
  • Τμήμα Γ1: Πέμπτη 4/10, ώρα 10:00-12:00, Εργαστήριο Η/Υ
  • Τμήμα Α1: Πέμπτη 4/10, ώρα 12:00-14:00, Εργαστήριο Η/Υ
  • Τμήμα Β1: Παρασκευή 5/10, ώρα 11:00-13:00, Εργαστήριο Η/Υ

Από την 2η εβδομάδα μαθημάτων ισχύει το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα, με τον χωρισμό σε τμήματα βάσει του Αριθμού Μητρώου, ο οποίος θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας.