Χωρισμός σε Τμήματα και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας μαθημάτων

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να παραλάβουν τον αριθμό μητρώου τους και τα στοιχεία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσα από τη Γραμματεία του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση έως τις 12 Οκτωβρίου 2018  καθώς είναι απαραίτητα για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις εφαρμογές.

Καθώς λοιπόν υπάρχει ένας αριθμός φοιτητών που δεν έχει παραλάβει ακόμα τον αριθμό μητρώου και τους κωδικούς πρόσβασης, ο χωρισμός σε τμήματα θα παραμείνει ο αλφαβητικός και για την τρέχουσα εβδομάδα 2ηεβδομάδα μαθημάτων 8-12 Οκτωβρίου 2018 ως ακολούθως:

Μαθήματα

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
  2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
  3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  

με αλφαβητική σειρά:

  • Τμήμα Α: Α- Μ  
  • Τμήμα Β: Ν-Ω

Για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές ο χωρισμός είναι:

  • Τμήμα Α1: Α - Λ
  • Τμήμα Β1: Μ - Π
  • Τμήμα Γ1: Ρ - Ω

Οι Διαλέξεις και τα Εργαστήρια θα γίνουν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Προσοχή: Τα Εργαστήρια παρουσιάζονται στην τελευταία σελίδα του ωρολογίου προγράμματος.