Εξ αποστάσεως παρακολούθηση φροντιστηρίων/εργαστηρίων του μαθήματος Στατιστική Ι

Στατιστική Ι : Για τα φροντιστήρια/εργαστήρια του μαθήματος με τον κ. Λαδά οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιούν τα ίδια "link" με αυτά των διαλέξεων του μαθήματος και να συνδέονται με τους ιδρυματικούς τους λογαριασμούς.

Α. Πολυμένης