Εργαστήριο "Στατιστική ΙΙ "

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ -  Την Τρίτη 26/2/2019 θα πραγματοποιηθεί το 1ο εργαστήριο στην αίθουσα ΠΑΜ 13, και ώρες:

15-16  Τμήμα Β'

16-17  Τμήμα Α'

 

Ο Διδάσκων

Α. Πολυμένης