Εργαστήριο μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων» και μόνο για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, δηλαδή την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί μόνο η διάλεξη στις 10:00-12:00.

Τα Εργαστήρια του μαθήματος κάθε Δευτέρα στις 9:00-10:00 και 16:00-17:00 θα ξεκινήσουν από την δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων από τις 25.2.2018 στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος.