Εργαστήριο "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές": Προσέλευση με UPnet ID

Παρακαλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν στο Εργαστήριο, την τρέχουσα εβδομάδα με έναρξη 18.10.2012, έχοντας μαζί τους το UPnet ID τους, δηλαδή το username και το password που τους έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι ώρες των Εργαστηρίων Η/Υ παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα του ωρολογίου προγράμματος και η κατανομή στα επτά Τμήματα γίνεται με βάση τον κωδικό υποψηφίου του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις όπως αναλύεται εδώ: http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable

Η διδάσκουσα

Β. Δασκάλου