Εργαστήρια "Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές"

Ο χωρισμός σε Τμήματα στο μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές» είναι ο ακόλουθος με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου:

 1. Τμήμα Α1: Μονοί Αριθμοί Μητρώου στο διάστημα 1052995 1067723
 2. Τμήμα Β1: Ζυγοί Αριθμοί Μητρώου στο διάστημα 1053164 1067722
 3. Τμήμα Γ1:  Όλοι οι Αριθμοί Μητρώου μετά το 1067724 (ανεξαρτήτως ζυγού ή μονού)

Για τους φοιτητές υπό Μετεγγραφή ο χωρισμός γίνεται αλφαβητικά ως:

 • Τμήμα Α1Α - Λ
 • Τμήμα Β1Μ - Π
 • Τμήμα Γ1Ρ - Ω

Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν οι ακόλουθες ώρες για κάθε τμήμα για τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος:

Τμήμα Α1:

 1. Διάλεξη: Τετάρτη 11:00-14:00
 2. Εργαστήριο: Πέμπτη 12:00-14:00

Τμήμα Β1:

 1. Διάλεξη: Πέμπτη 9:00-12:00
 2. Εργαστήριο: Παρασκευή 11:00-13:00

Τμήμα Γ1:

 1. Διάλεξη: Δευτέρα 11:00-14:00
 2. Εργαστήριο: 15:00-17:00