Εργασίες μαθήματος "Μαθηματικά Ι", διδάσκων Ι. Βενέτης

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών για τα Μαθηματικά Ιτμήμα Α είναι η 27η Οκτωβρίου 18:00 το απόγευμα.

Η υποβολή των εργασιών γίνεται στο eclass στην σελίδα του μαθήματος

https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1324/

Να καταθέσουν τις εργασίες τους ΜΟΝΟ όσοι ήρθαν στο γραφείο και τους ανέθεσα εργασίες.

Άλλες υποβολές ΔΕΝ θα αξιολογηθούν.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βενέτης