Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Για τον καλύτερο συντονισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται συνεχείς μικρές βελτιώσεις του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων.

Για τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων, παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται για το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα από τη σελίδα: https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable