Έναρξη στα μαθήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Έναρξη στα μαθήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του διδάσκοντος κατά την πρώτη εβδομάδα του νέου ακαδημαϊκού έτους, οι διαλέξεις του θα ξεκινήσουν την 2η εβδομάδα ως εξής:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ECO_230): Τετάρτη 14/10, 12:00-15:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ECO_154): Πέμπτη 15/10, 13:00-16:00

Οι διαλέξεις θα γίνονται διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας Ms Teams.  Για να τις παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον σχετικό κωδικό πρόσβασης, που βρίσκεται στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο e-class.

Ο διδάσκων

Β. Πατρώνης