'Εναρξη μαθημάτων -Μαθηματική Οικονομική και Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη

Τα μαθήματα Μαθηματική Οικονομική και Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη, ξεκινούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Στις πλατφόρμες eclass και Teams έχουν δημιουργηθεί τα αντίστοιχα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα θα υπάρχουν στο πεδίο ανακοινώσεις του Eclass.

Ο διδάσκων

Δρ Νίκος Χατζησταμούλου