Έναρξη Εργαστηρίου μαθήματος Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Η έναρξη του Εργαστηρίου του μαθήματος "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων" θα γίνει όταν έχει ολοκληρωθεί ένα αρχικό μέρος των διαλέξεων και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν κανονικά από αύριο Παρασκευή 23/2/2018 12:00-14:00.

Οι διδάσκοντες,

Μ. Τζαγκαράκης - Β. Δασκάλου