Διάλεξη καθ. Foldi Kata: Country of origin effects on the label of food products

Στα πλαίσια του Προγράμματος  ERASMUS+, η Καθηγήτρια Foldi Kata (John von Neumann University, Faculty of Economy, Hungary) θα δώσει διάλεξη για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τίτλο «Country of origin effects on the label of food  products».

 Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου στην Αίθουσα ΠΑΜ17 και ώρα 14.00-16.00μμ. Στους συμμετέχοντες φοιτητές θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.