Διαλέξεις μαθήματος Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν δύο πρόσθετες διαλέξεις του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές» για το σύνολο των φοιτητών (ανεξαρτήτως Τμήματος) στην αίθουσα ΠΑΜ17 τις ακόλουθες μέρες:

  1. Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 13:00-15:00
  2. Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 13:00-15:00

Τα μαθήματα σε Τμήματα Α1, Β1 και Γ1 στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν κανονικά και τις δύο αυτές εβδομάδες.

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου