Διαλέξεις και Εργαστήρια Μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές» διαστήματος 10-21 Οκτωβρίου 2016

Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές» για το διάστημα 10-21 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Δευτέρα 10/10/2016, ώρα 11:00-14:00, Αμφιθέατρο ΠΑΜ 16: Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
  • Δευτέρα 10/10/2016, ώρα 15:00-18:00,  Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος: Τμήμα Γ1
  • Τρίτη 11/10/2016, ώρα 11:00 – 14 :00, ,  Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος: Τμήμα Α1
  • Πέμπτη 13/10/2016, ώρα 9:00 – 12 :00 ,  Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος: Τμήμα Β1

 

  • Δευτέρα 17/10/2016, ώρα 11:00-14:00, Αμφιθέατρο ΠΑΜ 16: Όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
  • Δευτέρα 17/10/2016, ώρα 15:00-18:00,  Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος: Τμήμα Γ1
  • Τρίτη 18/10/2016, ώρα 11:00 – 14 :00, ,  Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος: Τμήμα Α1
  • Πέμπτη 20/10/2016, ώρα 9:00 – 12 :00 ,  Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος: Τμήμα Β1

 

Για το χωρισμό σε ομάδες δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές για το μάθημα στο Εργαστήριο Η/Υ θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα στοιχεία πρόσβασης (username, password) για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα στοιχεία έχουν δοθεί από τη Γραμματεία σε ξεχωριστό έγγραφο κατά την εγγραφή τους.