Διαχωρισμός Τμημάτων για το μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές»

Ο διαχωρισμός των Τμημάτων για το μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές»   θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου , ως εξής:

Τμήμα Α1: Μονοί Αριθμοί Μητρώου στο διάστημα 1022673- 1054763

Τμήμα Β1: Ζυγοί Αριθμοί Μητρώου στο διάστημα 1046634- 1054762

Τμήμα Γ1:  Όλοι οι Αριθμοί Μητρώου μετά το 1054764 (ανεξαρτήτως ζυγού ή μονού)

Σημειώνεται ότι στο Τμήμα Γ1 μπορούν να παρακολουθούν και όσοι φοιτητές αναμένεται να εισαχθούν με Μετεγγραφή