Αναβολή ωρών γραφείου Β. Δασκάλου εβδομάδα 24-28.2.2020

Λόγω προγραμματισμένης ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο εξωτερικό, οι ώρες γραφείου της Β. Δασκάλου την εβδομάδα 24-28.2.2020 δεν θα ισχύσουν.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα μέσω email.