Αναβολή μαθημάτων Μακροοικονομική ΙΙ Τμήμα Β και Χρήμα και Τραπεζική για τις 18 και 19 Φεβρουαρίου

«Τα μαθήματα Μακροοικονομική ΙΙ Τμήμα Β και Χρήμα και Τραπεζική για τις 18 και 19 Φεβρουαρίου δεν θα διεξαχθούν λόγω προσωπικού θέματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές στις 25/26 Φεβρουαρίου.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Ταγκαλάκης»