Αναπλήρωση Εργαστηρίου στο μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές"- Τμήμα Α1

Η αναπλήρωση του Εργαστηρίου στο μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές" του Τμήματος Α1 που δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/11/2017 λόγω διακοπής ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 9:00-12:00.

Οι διδάσκοντες

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου