Αναπλήρωση Εργαστηρίου στο μάθημα "Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων"

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων» της Δευτέρας 27.5.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω διευκόλυνσης των φοιτητών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Η αναπλήρωση του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 29.5.2019 και ώρα 12-2μμ.

Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν ολοκληρωθεί.

Οι διδάσκοντες,

Μ. Τζαγκαράκης-Β. Δασκάλου