Ανακοίνωση για τους φοιτητές του πρώτου έτους: Μάθημα "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές"

Την εβδομάδα 3/10/2016 - 7/10/2016 το πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος του πρώτου έτους "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές" έχει
ως ακολούθως:

* Τη Δευτέρα 03/10/2016 θα γίνει κανονικά μάθημα τις ώρες 11:00 - 14:00 για όλους τους φοιτητές του πρώτου έτους ανεξαρτήτου τμήματος στην αίθουσα ΠΑΜ16
* Την Τρίτη 4/10/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα
* Την Πέμπτη 6/10/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα

Έτσι, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του πρώτου έτους (και ανεξαρτήτου τμήματος) να προσέλθουν στην αίθουσα ΠΑΜ16 τις ώρες 11-14 για την πρώτη διάλεξη του μαθήματος "Εισαγωγη στους Η/Υ και Εφαρμογές".


Οι διδάσκοντες