Ανακοίνωση για Στατιστική ΙΙ 30.05.2018

Ανακοίνωση

 

Το μάθημα " ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  την Τετάρτη 30/5/2018 το μάθημα θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 14-16 στην ΠΑΜ 16 και για τα δύο τμήματα".

 Ο Διδάσκων

Α. Πολυμένης