1η Δεκεμβρίου Αναβολή μαθήματος "Οικονομική των Επιχειρήσεων"

Το αυριανό μάθημα (1η Δεκεμβρίου 2022) της "Οικονομικής των Επιχειρήσεων" δε θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας. Η πρόοδος της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Πληροφορίες για την αναπλήρωση του μαθήματος θα αναρτηθούν τόσο στη σελίδα του τμήματος όσο και στο eclass μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η διδάσκουσα

Αθηνά Ραυτοπούλου