Συνέδρια

SPILEF Workshop "New technologies, eco-innovation, and productivity: Does Innovation Efficiency matter?"

Το ερευνητικό έργο SPILEF οργανώνει Workshop με τίτλο "New technologies, eco-innovation, and productivity: Does Innovation Efficiency matter?" στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2022 στην Τεχνόπολη Αθηνών.

Ακολουθεί η πρόσκληση για υποβολή εργασιών με προθεσμία 10 Ιουλίου 2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας ( ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με κωδικό HFRI-FM17-0320.

WORKSHOP-CALL FOR PAPERS

5ο Συνέδριο Οικονομετρικού Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα gretl

2017 gretl Conference

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομετρικού Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα gretl διοργανώνεται από τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ιωάννη Βενέτη και Μανώλη Τζαγκαράκη, καθώς και από την Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος, Παρασκευή Σαλαμαλίκη. Η διοργάνωση του συνεδρίου πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ε.544 με τίτλο «Εφαρμοσμένη Μακρο-Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα gretl». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2-3 Ιουνίου 2017.