Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής "Οικονομικά της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας".