ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΤΟΕ

Καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία ΝΕΑ θέση για το Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών.

Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κωδικός θέσης: APP16371
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 28/05/2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 28/07/2020