Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2020 - 2021

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (έκδοση της 21.10.2020)

Εαρινό Εξάμηνο 2020 - 2021

Διαχωρισμός Φοιτητών σε Τμήματα

Ο χωρισμός των πρωτοετών φοιτητών στα Τήματα (Α, Β, Α1, Β1 και Γ1) που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνει με βάση τον κωδικό υποψηφίου του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, έως την παραλαβή του Αριθμού Μητρώου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως εξής:

 • Τμήμα Α: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
 • Τμήμα Β: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ

Τμήματα για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές

 • Τμήμα Α1: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [15039743, 20038965]
 • Τμήμα Β1: Κωδικός Υποψηφίου που λήγει σε ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ για τους κωδικούς στο διάστημα [02088972, 20038642]
 • Τμήμα Γ1: Κωδικός Υποψηφίου στο διάστημα [20039029, 20717621] ανεξαρτήτως του αριθμού λήξης.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το τρέχον έτος αποφασίζεται από τη Σύγκλητο και είναι διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ. Αναλυτικότερα ισχύουν:

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 05.10.2020
 • Λήξη μαθημάτων: 15.01.2021

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 22.02.2021
 • Λήξη μαθημάτων: 04.06.2021

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 25.01.2021
 • Λήξη εξετάσεων: 12.02.2021

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 14.06.2021
 • Λήξη εξετάσεων: 02.07.2021