Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 λόγω COVID-19

Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου φοιτητών επί πτυχίω


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το τρέχον έτος αποφασίζεται από τη Σύγκλητο και είναι διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ.

Διαχωρισμός Φοιτητών σε Τμήματα

Με την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών θα υπάρξει ανακοίνωση για το χωρισμό των φοιτητών σε τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 

Εαρινό Εξάμηνο 2019 - 2020

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 (έκδοση Δευτέρα 24.2.2020, 10:00)

 Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου την εποχή του COVID-19 (Σε ισχύ από 23.3.2020, έκδοση 29.3.2020, 19:00 )

Πρόγραμμα Προόδων 

-

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2019-2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 Επί Πτυχίω φοιτητών

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019-2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων δημοσιεύονται στις ανακοινώσεις του Προγράμματος Εξετάσεων.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, smart watches και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Συνίσταται στους προς εξέταση φοιτητές να αφήνουν εκτός της αιθούσης, όπου η εξέταση θα λάβει χώρα, τις παραπάνω συσκευές. Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούνται να τις παραδώσουν στους επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης.

 

Συνημμένα Αρχεία: